Kontakt

Selčianska cesta 132, 976 11 Selce
Telefón: 048/418 10 78
E-mail: kancelaria@urbar-selce.sk


Stránkový deň
kancelárie ZUPS SELCE
Každý pracovný PIATOK od 9:00 - do 12:00 hod.
Na prízemí budovy kultúrneho domu v Selciach (bývalé kaderníctvo)Od 1.5.2011 sme sa stali platcami DPH.