Tetrmín konania Valného Zhromaždenia ZUPS Selce

Výbor ZUPS Selce oznamuje svojim členom že  Valné zhromaždenie Združenia Urbariátu Pozemkové spoločenstvo v Selciach za rok 2021 sa bude konať 4.6.2022 / Sobota / v sále kultúrneho domu v Selciach o 9,00 hodine.  

V Selciach 6.5.2022