Tetrmín konania Valného Zhromaždenia ZUPS Selce

Výbor ZUPS Selce oznamuje svojim členom že Valné zhromaždenie Združenia Urbariátu Pozemkové spoločenstvo v Selciach plánované na 25.4.2020 sa ruší z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na celom území Slovenskej republiky