Tetrmín konania Valného Zhromaždenia ZUPS Selce

Výbor ZUPS Selce oznamuje svojim členom že  Valné zhromaždenie Združenia Urbariátu Pozemkové spoločenstvo v Selciach za rok 2020 sa bude konať 11.9.2021 v sále kultúrneho domu v Selciach o 9,00 hodine.  V prípade  nových nariadení týkajúcich sa COVIDU- 19, budeme  o zmene termínu alebo  forme  konania Valného zhromaždenia v čas informovať .

V Selciach 7.8.2021