Tetrmín konania Valného Zhromaždenia ZUPS Selce

Výbor ZUPS Selce oznamuje svojim členom že  Valné zhromaždenie Združenia Urbariátu Pozemkové spoločenstvo v Selciach za rok 2023 sa bude konať 18.mája.2024 / sobota / v sále kultúrneho domu v Selciach o 9,00 hodine.  

V Selciach 12.4.2024