Stránkové dni

kancelárie ZUPS SELCE

Každý pracovný PIATOK od 9:00 - do 12:00 hod.

Na prízemí budovy kultúrneho domu v Selciach (bývalé kaderníctvo)