Informácia o odbere drevnej hmoty

Odberateľom drevnej hmoty z porastov ZUPS Selce pre rok 2022 je firma Barlík s.r.o.

Ceny za odkúpenie drevnej hmoty na pni ,sú pre členov združenia k nahliadnutiu v kancelárii ZUPS Selce.

V Selciach 8.4.2022