Informácia o odbere drevnej hmoty

Odberateľom drevnej hmoty z porastov ZUPS Selce pre rok 2021 je firma Barlík s.r.o.

 Ceny za odkúpenie drevnej hmoty na pni ,sú pre členov združenia k nahliadnutiu v kancelárii ZUPS Selce.

 

V Selciach  8.2.2021