Odpredaj podielov

Na základe Uznesenia z Valného zhromaždenia dňa 22.4.2017 zverejňujeme ponuku odpredaja podielov v Združení Urbariátu pozemkového spoločenstva v Selciach:

Ponuku na výbor Združenia doručili :                       Kováčová Ľubica      / 16.6.2015 /

                                                                       Hrehušová Anna      / 14.12.2015 /

                                                                       Mesíková Juliana      / 14.12.2015 /

                                                                       Považanec Ján        / 23.4.2016 /

                                                                       Kukučková Anna     / 27.4.2016 /

                                                                       Gogová Anna          /  8.8.2017 /

                                                                       Majer Ján              / 25.4.2018 /  ponuku doručil : Notár , JUDr.Zora Belková

Potrebné informácie  pre záujemcov o  kúpu podielov  z radov spoluvlastníkov ZUPS v kancelárii ZUPS Selce , alebo na tel. 0905 451 324 .

 

V Selciach 24.4.2017     predseda ZUPS Selce