Odpredaj podielov

Na základe Uznesenia z Valného zhromaždenia dňa 22.4.2017 zverejňujeme ponuku odpredaja podielov v Združení Urbariátu pozemkového spoločenstva v Selciach pre spoluvlastníkov združenia .

Ponuku na výbor ZUPS doručili :                         Kováčová Ľubica       termín doručenia ponuky 16. 6.2015 

                                                                       Hrehušová Anna                                            14.12.2015 

                                                                       Mesíková Juliana                                            14.12.2015 

                                                                       Považanec Ján                                                23. 4.2016 

                                                                       Kukučková Anna                                             27.4.2016 

                                                                       Gogová Anna                                                    8.8.2017 

                                                                       Majer Ján                                                        25.4.2018   ponuku doručil : Notár ,

                                                                Ing. Šidlovská Mária                                                26.3.2020

                                                                       Tolnayová Helena                                               6.7.2020

                                                                JUDr. Pawlusová Darina                                             5.8.2021

                                                                         Mesík Ľubomír                                              19.11.2021

                                                                Ing.Kubeková Mária                                                   1.4.2022

                                                                      Juríková Valéria                                                   2.6.2022

                                                                      Candrák Emil                                                   16.10.2022

                                                                      Rusko  Pavel                                                      18.1.2023

 

                                                                       

Potrebné informácie  pre záujemcov o  kúpu podielov  z radov spoluvlastníkov ZUPS v kancelárii ZUPS Selce , alebo na tel. 0905 451 324 .

 

V Selciach 18.1.2023    predseda ZUPS Selce