Dôležité oznamy www.urbar-selce.sk

Postup pri samovýrobe dreva v ZUPS SELCE

Záujemca o samovýrobu dreva v ZUPS SELCE sa nahlási v stránkový deň v kancelárii Združenia u lesníka, ktorý ho zapíše do poradovníka na chystanie dreva.

Stránkové dni

Stránkový deň kancelárie ZUPS SELCE je každý pracovný Pondelok od 16,00 do 18,00 hod. ,PIATOK od 9:00 - do 12:00 hod. na prízemí budovy kultúrneho domu v Selciach (bývalé kaderníctvo)

Ochrana osobných údajov

Ochranu údajov fyzických osôb zakotvuje článok 19 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky, v zmysle ktorého má každý právo na ochranu pred neoprávneným zhromažďovaním, zverejňovaním alebo iným zneužívaním údajov o svojej osobe.

Od 1.5.2011 sme sa stali plátcami DPH. // každý pracovný PIATOK // od 9:00 - do 12:00 hod.