Výbor ZUPS Selce

Členovia výboru Združenia Urbariatu Pozemkového spoločenstva Selce / od 2.5.2016 /

Mesík  Dušan                  -  predseda ZUPS Selce

Sumrák Dušan               -  podpredseda, zastupovanie v čase neprítomnosti predsedu

                                            evidencia majetkovej agendy

Blaško Rastislav            - člen, lesník

Peťko  Vladimír              -člen

Blahušiak Pavel             - člen

 

Dozorná rada

 Mesíková Katarína   -  predseda DR
 Ing. Strečok Milan          - člen DR
 Mesík Milan                     -člen DR


Konanie za spoločenstvo:

Mesík Dušan                   -  Oprávnenie predsedu spoločenstva podľa čl. V  ods.5 zmluvy a stanov podľa čl.IV.

Sumrák Dušan               -  Zastupovanie v čase neprítomnosti predsedu podľa čl.VI  ods. 6 zmluvy.