Výbor ZUPS Selce

Členovia výboru Združenia Urbariatu Pozemkového spoločenstva Selce / od 2.5.2016 /

Mesík  Dušan                 -  predseda ZUPS Selce

Sumrák Dušan              -  podpredseda, zastupovanie v čase neprítomnosti predsedu

                                            evidencia majetkovej agendy

Koctúrová Marta           -  evidencia majetkovej agendy

Blaško Rastislav            - člen

Peťko  Vladimír              -člen

Strečok Milan Ing.         - člen

Dobrík Ján                       - člen

Karcel Pavel                    - člen


Dozorná rada

 Luptáková Anna   -  predseda DR
 Peťko Pavel          - člen DR
 Očenáš Ján             - člen DR


Zmierovacia komisia  / na základe stanov ZUPS Selce /

Mesík Dušan                 predseda ZUPS Selce

Luptáková Anna          predseda Dozornej rady ZUPS Selce

Dobrík Ján                    člen výboru ZUPS Selce
Konanie za spoločenstvo:

Mesík Dušan                   -  Oprávnenie predsedu spoločenstva podľa čl. V  ods.5 zmluvy a stanov podľa čl.IV.

Sumrák Dušan               -  Zastupovanie v čase neprítomnosti predsedu podľa čl.VI  ods. 6 zmluvy.