Valné zhromaždenie ZUPS

Na základe vyhlásenia mimoriadnej situácie v Slovenskej republike z dôvodu šíriaceho sa koronavírusu sa ruší plánované Válné zhromaždenie Združenia Urbariátu Pozemkového  spoločenstva v Selciach.

Náhradný termín bude včas oznámený.

                                                                    Predseda ZUPS